ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

 
ลงวันที่
คณะที่ปรึกษากรมชลประทาน เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง จ.ลำปาง
13 ก.พ.58
นายณรงค์ ลีนานนท์ รธร.เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าอ่างฯแม่นึง จ.ลำปาง
13 ก.พ.58
- PowerPoint ต้อนรับนายณรงค์ สีนานนท์ รธร.
13 ก.พ.58
ภาพประกอบ การประชุมตรวจรับงาน
13 ก.พ.58
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5 มี.ค.58
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน
16 ก.ค.58