งานส่งท้ายปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2559

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
วันที่ 29 ธันวาคม 2558