ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายพนม เทียมจันทร์ ผู้อำนวนการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.