อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้งโครรงการ : หมู่ที่ 7 บ้านสวนเสด็จ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดลำปาง
พิกัด : 47 QPA 5520 8490
งบประมาณการก่อสร้าง : งบประมาณ 41,350,835.75 บาท
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความยาว 110.00 ม. กว้าง 8.00 เมตร สูง 27.00 เมตร
ความจุระดับกักเก็บ : 860,000 ลบ.ม.
พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ : 700  ไร่
ความก้าวหน้าของโครงการ : ดำเนินเการแล้วเสร็จ 100 %