รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญปี 2550
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภาพการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยง
 
 

 

:: ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู
[ปรับปรุง 18/1/59]
:: ประกาศกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู
[ปรับปรุง 11/1/59]
:: ประกาศกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 พรด.
[ปรับปรุง 11/1/59]
:: ประกาศกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปตร.แม่ห่างและร่องลึก
[ปรับปรุง 11/1/59]