วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 114

วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 114 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560